Ogród Warszawa

Aktualności

Mostu „Krasińskiego” nie będzie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadomił, że wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej – budowie mostu „Krasińskiego” wraz z dojazdami, Etap I – odcinek od Placu Wilsona do ul. Jagielońskiej wraz z…