Ogród Warszawa

Twierdza Modlin

Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin –
Uwagi do planu

Komentarz Stefana Fuglewicza

Wystąpienie Stowarzyszenia OGRÓD WARSZAWA, SNAP O/Warszawa, Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji oraz Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” do Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Modlin_mpzp_mapaModlin_01_JJ

Modlin_02_JJ