Ogród Warszawa

Ogród Krasińskich

Sympatycy czworonogów skarżą regulamin Ogrodu

Zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich wywołał sprzeciw sympatyków psów.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skierowana została skarga, która oczekuje na rozpoznanie.

szczegóły

Co wolno (a czego nie) w Ogrodzie Krasińskich AD 2014

regulamin

 

Trwają poszukiwania archiwum Bund-u

Prace rozpoczęły się pod koniec listopada 2013 roku. Archeolodzy na terenie Ogrodu Krasińskich odnaleźli fundamenty budynku, który przed wojną znajdował się przy ul. Świętojerskiej 40 w Warszawie. To tam, według informacji Marka Edelmana, przed wybuchem powstania w getcie miały być ukryte dokumenty partii Bund.


Nowy, bardzo ciekawy numer Skarpy Warszawskiej

(marzec/2014) poświęcony w znacznej części Ogrodowi Krasińskich i jego okolicach.

 Skarpa Nr 3/2014

Postulowane zmiany w projekcie tzw. rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich

przeczytaj
23.04.2013

Stanowisko Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego

przy Biurze Ochrony Środowiska  m.st. Warszawy  w sprawie realizacji projektu modernizacji – rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie
czytaj
11.03.2013

Dwóch konserwatorów – dwa stanowiska

Sprawozdanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z kontroli uproszczonej Stołecznego Konserwatora Zabytków  przeprowadzonej w celu weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej i merytorycznej wydanych rozstrzygnięć oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji dotyczących prowadzonych prac w Ogrodzie Krasińskich:

część 1
część 2

Stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków w odpowiedzi na sprawozdanie  MWKZ:
tekst