Ogród Warszawa

O nas

Stowarzyszenie Ogród Warszawa zostało założone w 2013 roku i jest organizacją non-profit.

Krajobraz Warszawy z całym jego bogactwem przyrodniczym, kulturowym, urbanistycznym i architektonicznym stanowi dziedzictwo narodowe, które wymaga racjonalnej i fachowej opieki. Niepowtarzalna, tworzona przez wieki wartość krajobrazu Warszawy musi być zachowana dla teraźniejszości oraz przyszłych pokoleń.

Cele Stowarzyszenia