Ogród Warszawa

Reduta Ordona

15 X 2015 r. – kolejna sesja Rady m.st. Warszawy

Na sesji Radym m.st. Warszawy wyznaczonej na 15.X.2015 r. zostanie przedstawiona Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat ochrony przed zabudową Reduty Ordona i przekształcenia w pomnik historii (poz. 58 porządku obrad)

 

 

17 IX 2015 r. odbyła się sesja Rady Warszawy

17 września 2015 roku odbyła się sesja Rady Warszawy, na której – jak się wydawało – zostanie poruszony temat Reduty Ordona.

Radni nie byli jednak gotowi na rozmowę o Reducie Ordona

 

Szczęśliwice 2015 – udana zbiórka podpisów pod petycją

Podczas pikniku Komitet Zachowania Reduty Ordona zebrał niemało podpisów.
„Pogoda kiepska, ale podpisów sporo” – Maciej Mechliński

Podczas XIII Rodzinnego Pikniku Integracyjnego – Szczęśliwice 2015, przy stoisku tematycznym związanym z Redutą Ordona, rekonstruktorzy Sławomir Pukos i Dominik Tymoteusz Pukos, w umundurowaniu historycznym prezentowali repliki uzbrojenia z Powstania Listopadowego;
Maciej Mechliński i Robert Bartoszek (SNAP OW) opowiadali o wykopaliskach
archeologicznych na Reducie Ordona;  wycieczkę na Redutę Ordona oprowadzał
Stefan Fuglewicz, działania koordynowała Hanna Szmalenberg (Stowarzyszenie
OW).
foto na FB

Reduta_Ordona_piknik_Maciej_Mechlinski_SNAP_OW_2©Maciej Mechliński

O Reducie Ordona – audycja w Radiu dla Ciebie

posłuchaj

 

Przełomowa decyzja ochockiego samorządu po wysłuchaniu argumentów Komitetu Zachowania Reduty Ordona

więcej

 

Powstał Komitet Zachowania Reduty Ordona

4 lipca 2014 r. przedstawiciele 6 organizacji powołali Komitet Zachowania Reduty Ordona

więcej

Reducie Ordona grozi unicestwienie

Czy na miejscu historycznej Reduty powstanie kolejne blokowisko?
artykuł