Ogród Warszawa

Most Krasińskiego

Petycja w sprawie Trasy i Mostu Krasińskiego:

„Szanowna Pani Prezydent,

W związku z ogłoszeniem 22 lipca br. przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej Trasy Mostu Krasińskiego (od placu Wilsona do ul. Matki Teresy z Kalkuty), my niżej podpisani mieszkańcy Warszawy oraz przedstawiciele działających w Warszawie organizacji pozarządowych, w których spektrum zainteresowań znajduje się m.in. tematyka ładu przestrzennego, ochrony przyrody, a także polityka transportowa m.st. Warszawy, zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych odnośnie ww. inwestycji, aby była ona dostosowana do realnych potrzeb mieszkańców Warszawy. (…)”.

pełna treść petycji, którą możesz też tu podpisać

W najbliższych miesiącach odbędą się konsultacje społeczne w sprawie mostu Krasińskiego. „Obwodnica Pragi potrzebna bardziej niż most Krasińskiego”.

czytaj artykuł Dominika Gadomskiego „Obwodnica Pragi potrzebna bardziej niż most Krasińskiego”, TuTargówek.pl

7 października 2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza spotkali się radni Warszawy, Targówka, Żoliborza i Pragi Północ, przedstawiciele Urzędu Miasta, rad osiedli i lokalnych stowarzyszeń. Spotkanie nie było łatwe:

relacja („Most, który dzieli”)

relacja Gazety Wyborczej

Stowarzyszenie Ogród Warszawa popiera stanowisko Stowarzyszenia Żoliborzan przedstawione na spotkaniu 7.10.2015 r.

Prezentacja opracowana przez Stowarzyszenie Żoliborzan, przedstawiona 7.10.2015 r. na spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy Targówek.

Prezentacja przedstawia problemy związane z mostem Krasińskiego, propozycje rozwiązań z uzasadnieniem bazującym na danych i z przykładami sprawdzonych rozwiązań, stanowisko Stowarzyszenia Żoliborzan oraz wskazanie szerokiego pola możliwego kompromisu.

Komentarz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
Potrzeba otwartych konsultacji w sprawie mostu Krasińskiego!

Wczoraj, w obecności mieszkańców Targówka, Pragi Północ i Żoliborza, stowarzyszeń, radnych i burmistrzów 3 dzielnic oraz przedstawicieli władz miasta odbyło się pierwsze spotkanie ws.mostu. Jedyna zgodność dotyczyła faktu, że w dalszej perspektywie czasowej most jest potrzebny.

Stowarzyszenie Żoliborzan przedstawiło alternatywną koncepcję mostu tramwajowo-pieszo-rowerowego, zachowującego ludzką skalę, tańszego o około 25% i przyjaznego dla mieszkańców obu dzielnic. Wskazało jednocześnie, że choć Żoliborzanie dostrzegają pewne możliwości ustępstw, to obecna wersja mostu jest dla mieszkańców nie do zaakceptowania. Władze miasta i część radnych z dzielnic odebrały propozycje dialogu ze strony stowarzyszenia jako ultimatum i w swoich wystąpieniach dyskredytowali stowarzyszenie, utożsamiając interes mniejszości samochodowej (która i tak mostem dojeżdżałaby do porannych korków pod Mostem Gdańskim) z interesem publicznym.

Na spotkaniu zabrakło Prezydenta Wojciechowicza, który nie miał szansy wyjaśnić zgroma-dzonym dlaczego tak bardzo spieszy się z budową mostu, który wzbudza tak wielkie kontro-wersje, który opóźni ukończenie obwodnicy Pragi i doprowadzenie Metra na Bródno. Reklamowane przez część obecnych na spotkaniu przedstawicieli władz publicznych inwestycje deweloperskie na Żeraniu i Pradze to najwyraźniej finansowy priorytet władz miasta. Fundusze unijne są „do wzięcia” i widać łatwiej jest je przeznaczyć na szeroki samochodowy most łączący Jagiellońską i Wisłostradę niż podejmować bardziej wymagające decyzje związane z wykupem nieruchomości pod obwodnicę czy metro.

Zwolennicy transportu publicznego starli się z starą szkołą samochodowo-samochodową. Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście okrągłych zdań typu „miasto się musi rozwijać” oraz „zawsze ktoś jest niezadowolony” którymi uzasadniania się każdą rozdmuchaną inwestycję drogową w Warszawie od lat.

Co dalej? ZMiD musi przeprowadzić konsultacje wymuszone przez RDOŚ. My oczekujemy rzeczywistych, a nie fasadowych konsultacji, związanych nie tylko z ocena środowiskowa ale dotyczących całości inwestycji. Mamy nadzieję, że wyznaczą one nowe standardy dialogu społecznego dzięki którym Warszawa będzie się mogła rzeczywiście rozwijać, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

przedruk z i © Miasto Jest Nasze

przeczytaj też decyzję w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy Krasińskiego wydaną 8 marca 2011 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Od decyzji RDOŚ odwoływało się (m.in.) Stowarzyszenie Światowid,
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie Żoliborzan.