Ogród Warszawa

Zaplanowano powiększenie Pól Mokotowskich

Park Pole Mokotowskie ma zostać powiększony o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, której przeniesienia w inne miejsce już od dawna domagali się warszawscy społecznicy.

Na odzyskanych dla mieszkańców terenach mają zostać założone trawniki, nasadzone nowe rośliny, powstaną oczka wodne i place zabaw.