Ogród Warszawa

Podwale, Miodowa, Senatorska

Marcinkowscy wycofują się?

Adwokat Andrzej Muszyński, pełnomocnik inwestora biurowca na Placu Zamkowym – spółki SENATORSKA INVESTMENT, której udziałowcami są Maciej Marcinkowski oraz Maksymilian Marcinkowski – znani ze skupowania roszczeń do nieruchomości warszawskich, ujawnił publicznie, że jego mocodawca rezygnuje z kontynuowania starań o unieważnienie wpisów do rejestru zabytków układów urbanistycznych ulic Podwale, Senatorska i Miodowa.

czytaj artykuł red. Tomasza Urzykowskiego w Gazecie Wyborczej

 

Decyzje Konserwatora Zabytków z 1965 r. pozostają w mocy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzjami z 31.03.2015 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy z 1965 r. o wpisaniu do rejestru zabytków ul. Podwale, Miodowa, Senatorska, a decyzjami z października 2015 r. utrzymało w mocy poprzednie (marcowe) decyzje.

Decyzje MKiDN zostały zaskarżone przez  spółkę Senatorska Investment sp. z o.o. reprezen-towaną przez adw. Andrzeja Muszyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z 28.10.2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki Senatorska Investment w sprawie wpisu do rejestru zabytków ul. Miodowej. (Wyrok nie jest prawomocny).

Rozprawa dotycząca wpisu do rejestru zabytków ul. Podwale odbyła się 3.11.2016 r. – WSA oddalił skargę spółki Senatorska Investment (wyrok nie jest prawomocny).

Termin w sprawie ul. Senatorskiej jest  wyznaczony na 30.11.2016 r., godz. 10:50, sala A.

 

Podwale, Senatorska, Miodowa…

W 1965 roku ulice Podwale, Senatorską oraz Miodową – ze względu na wartość zabytkową i historyczną – wpisano do rejestru zabytków m.st. Warszawy.

W październiku 2014 r., z wniosku adw. Andrzeja Muszyńskiego, pełnomocnika „Senatorska Investment” sp. z o.o. (wspólnicy: Maksymilian Marcinkowski i Maciej Marcinkowski) zostały wszczęte trzy postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji konserwatorskich z 1965 roku.

Przeczytaj pełną treść Raportu ICOMOS

dokumentacja:

  1. ul. Podwale 1965 r. – decyzja 
  2. ul. Podwale 2014 r. – wniosek „Senatorska Investment”
  1. ul. Senatorska 1965 r. – decyzja
  2. ul. Senatorska 2014 r. – wniosek „Senatorska Investment”
  1. ul. Miodowa 1965 r. – decyzja
  2. ul. Miodowa 2014 r. – wniosek „Senatorska Investment”

 

Generalny konserwator o zmianach na Podwalu: nie w pełni satysfakcjonujące

Zmiany w projekcie biurowca, który stanie w sąsiedztwie warszawskiego Starego Miasta, nie są w pełni satysfakcjonujące, ale sporo zmienią – uważa generalny konserwator Piotr Żuchowski. „Staliśmy się w pewnym sensie petentami inwestora” – komentował sprawę

 

Opublikowano Raport ICOMOS

4 kwietnia 2014 roku na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczony został Raport z misji doradczej ICOMOS w Historycznym Centrum Warszawy, sporządzony przez Bernharda Furrera, eksperta tej Międzynarodowej Organizacji Ochrony Zabytków, afiliowanej przy UNESCO.

Wśród zaleceń zamieszczonych w Raporcie czytamy m.in.:

(…) Wskazana byłaby ponowna analiza struktury doradczej oraz decyzyjnej w obrębie
miejsca Światowego Dziedzictwa w celu uzyskania większej jasności co do ogólnego
zwierzchnictwa nad tym miejscem, umożliwienia organowi konsultacyjnemu doradzania w kwestiach związanych z zarządzaniem miejscem oraz poprawy koordynacji działań i podniesienia
świadomości we wszystkich strukturach miejskich, wojewódzkich i państwowych.”

(…) „Aby odpowiednio wkomponować nowy budynek komercyjny o nazwie „Plac
Zamkowy” w kontekst zabudowy miejskiej należy przeprojektować jego elewacje od strony ulic
Senatorskiej, Miodowej i Podwale pod względem konstrukcji i wyglądu, zastępując
zaproponowane panele systemowe otynkowaną jednolitą ścianą murowaną z
odpowiednim rozrzeźbieniem powierzchni stwarzającym efekt światłocienia. Należy obniżyć
wierzchołek dachów budynku oraz zmniejszyć ich kąt nachylenia.

czytaj całość Raport_ICOMOS

Irytacja mocna, ale nie aż tak

Piotr Żuchowski Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zarazem Generalny Konserwator Zabytków nie będzie domagał się dymisji stołecznego konserwatora zabytków. Nieprzeprowadzenie  obowiązkowej konsultacji z UNESCO w sprawie biurowca nieopodal kolumny Zygmunta nie jest do dymisji dostarczającym powodem.

Najpierw minister Żuchowski publicznie poddał pracę Ewy Nekanda-Trepki (ówczesnego stołecznego konserwatora zabytków) oraz jej zastępcy Piotra Brabandera zdecydowanej krytyce:

– Mimo, że miał na piśmie opinię wydaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, która mówiła wprost, że tę decyzję [w sprawie inwestycji Podwale 1 – red.] należy skonsultować z UNESCO, stołeczny konserwator doszedł do wniosku, że tego nie trzeba konsultować, ponieważ inwestycja nie leży w granicach samego wpisu, lecz na jego granicy. Wywołuje to u mnie potężną irytację – stwierdził Żuchowski.

Dodał, że stołeczny konserwator zabytków miał wystarczająco dużo czasu, aby skonsultować się z Centrum Światowego Dziedzictwa (UNESCO) i uzgodnić projekt, który spełniałby warunki przewidziane przez tę międzynarodową organizację.

Jednak ledwie kilka dni później min. Żuchowski oświadczył: – Nie będę wnioskował do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o wyciągnięcie konsekwencji wobec stołecznego konserwatora zabytków, za brak konsultacji z UNESCO w sprawie budynku przy Podwalu.
Mimo zadawanych pytań wiceminister nie podał żadnego uzasadnienia tak zasadniczej zmiany swoich poglądów. Tym samym pozostawił jej prawdziwe przyczyny uzasadnionym domysłom.

Pan Piotr Brabander obecnie pełni urząd stołecznego konserwatora zabytków.

Pani Ewa Nekanda-Trepka piastuje stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. 3 kwietnia 2014 r. radni na stołeczni radni mają głosować nad nowym statutem tego Muzeum. Do statutu placówki ma zostać wprowadzony zapis mówiący, że zadaniem placówki będzie „formułowanie opinii eksperckich w zakresie zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO”.

Alarm UNESCO dla warszawskiej Starówki

Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski na konferencji prasowej odbywającej się 26.03.2014 r. przedstawił tezy nie opublikowanego jeszcze raportu prof. Bernharda Furrera – wysłannika ICOMOS’u (Międzynarodowej Organizacji Ochrony Zabytków afiliowanej przy UNESCO).

„Budowa biurowca, jako inwazyjnego implantu przy pl. Zamkowym, jest wyrazem totalnego braku szacunku dla naszego dziedzictwa narodowego, dla krajobrazu kulturowego i historycznego Stolicy, dowodem na całkowite bezguście i dezorientację kulturową decydentów. (…) Tożsamość naszej królewskiej stolicy jest zagrożona przez chaotyczną deweloperkę na całej Skarpie, a przecież Trakt Królewski jest Pomnikiem Historii pod patronatem Prezydenta RP od 1994 r. Jeżeli zniszczymy koronę stolicy uwiecznioną przez Canaletta, jeżeli zamkniemy perspektywy na jej weduty, to staniemy się plebejską, zglobalizowaną McWarsaw, stolicą kraju bez historii” – z artykułu Jacka Dobrowolskiego zamieszczonego na łamach Rzeczpospolitej”. czytaj całość 

Delegat UNESCO spotkał się z przedstawicielami m.in. Stowarzyszenia Ogród Warszawa w sprawie inwestycji przy pl. Zamkowym

20.12.2013 r. Bernhard Furrer ekspert UNESCO, członek ICOMOS [Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych], spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Stanowisko Stowarzyszenia Ogród Warszawa prezentowali wiceprezesi Stowarzyszenia: Waldemar Baraniewski oraz Tomasz Lec.

Podwale_Unesco=20=28kopia=29


KALENDARIUM ZDARZEŃ:

Biorąc pod uwagę przeciętny czas podejmowania przez Prezydenta Warszawy poszczególnych decyzji w innych, podobnych sprawach, Podwale 1 to istna FORMUŁA 1
porównaj

 

List otwarty do Prez. Hanny Gronkiewicz-Waltz

Reprywatyzacja bez ofiar.

Warszawa, 5 grudnia 2013 roku

Szanowna Pani Prezydent,

Wojewoda uchylił dzisiaj decyzję prezydent Warszawy o wstrzymaniu budowy biurowca przy ulicy Podwale 1. Jednocześnie dwa tygodnie temu media obiegła informacja o zamiarze sprzedaży gruntów należących do miasta położonych na placu Defilad panu Maciejowi Marcinkowskiemu w trybie bezprzetargowym.

Pan Marcinkowski jest znanym handlarzem roszczeń do gruntów położonych w samym centrum miasta, specjalizującym się w skupywaniu działek i nieruchomości o bardzo kontrowersyjnym charakterze – stanowiących istotny element tkanki miejskiej, przestrzeni publicznej, czy wręcz instytucji użyteczności publicznej. Jego działania zmierzają do likwidacji Ogrodu Jordanowskiego na ulicy Szarej i – jak wszystko na to wskazuje – gimnazjum na ulicy Twardej. W jego rękach jest fragment tunelu Trasy W-Z. Obecnie prowadzi budowę przy placu Zamkowym, która została oprotestowana przez mieszkańców Warszawy, architektów i konserwatorów zabytków, jako niszcząca charakter Starego Miasta i podważająca koncepcje powojennej odbudowy stolicy. Grozi to Warszawie wykreśleniem z listy światowego dziedzictwa UNESCO.

21 listopada dyrektor miejskiego Biura Gospodarowania Nieruchomościami Marcin Bajko poinformował, że Urząd Miasta planuje sprzedać panu Marcinkowskiemu w trybie bezprzetargowym około tysiąca metrów kwadratowych położonych na placu Defilad za niespełna 5 milionów złotych. Umożliwi to budowę wieżowca o wysokości nawet 220 metrów. Przypomnijmy, że położony kilka przecznic dalej wieżowiec Rondo 1 został sprzedany siedem lat temu za ponad miliard złotych.

Czy sprzedaż tej działki jest nagrodą pani prezydent dla pana Marcinkowskiego za wzorowy dialog społeczny i poszanowanie historii Warszawy oraz potrzeb mieszkańców?

Apelujemy do Pani o rozpoczęcie negocjacji z inwestorem w celu:

1. Zatrzymania budowy na Podwalu i zmiany projektu architektonicznego zgodnie z wytycznymi z UNESCO i generalnego konserwatora zabytków.
2. Wymiany działek na ulicy Twardej, gdzie mieści się Gimnazjum nr 42, na działkę na placu Defilad.
3. Wyceny gruntu przez niezależnego rzeczoznawcę.

Sprzedaż działki na placu Defilad w trybie bezprzetargowym panu Marcinkowskiemu jest działaniem na szkodę interesów miasta i warszawiaków. Mamy nadzieję, że rozważy Pani naszą propozycję, która umożliwia w prosty sposób rozwiązanie tych palących problemów.

Z wyrazami szacunku,

Miasto Jest Nasze
Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów
Mokotowskie Forum Rozwoju
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Projekt Warszawa
Zieloni 2004
Strefa Zieleni
Ogród Warszawa
Warszawski Barok

Wojewoda Kozłowski bierze na siebie odpowiedzialność

„Decyzja miasta o wstrzymaniu inwestycji przy ul. Podwale 1 nie jest dostatecznie uzasadniona. Uchylamy ją” – stwierdził Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. To oznacza, że inwestor może kontynuować prace przy budowie kontrowersyjnego biurowca tuż obok pl. Zamkowego
więcej

Kalendarz_Warszawski_podwale_1