Ogród Warszawa

Port Czerniakowski

Wiślane dziedzictwo – spacer historyczny – po raz kolejny


15 października 2016 r. 11:00-14:00

https://www.facebook.com/events/1222526407799700/

Szczegółowe informacje

W związku z licznymi prośbami ponawiamy spacer. Poprzedni odbyliśmy 10 września br. (2016). Jednakże z powodu zbyt późnego ogłoszenia o terminie spaceru nie wszyscy zainteresowani mogli w zwiedzaniu uczestniczyć.

Spacer organizują: Stowarzyszenie Ogród Warszawa oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie.

Podczas spaceru pokażemy, co zachowało się z dawnych nabrzeży portowych i stoczni, historycznych przepraw i najstarszych warszawskich bulwarów, co można jeszcze wydobyć z nurtów rzeki i co warte jest ochrony prawnej. W kontekście ochrony konserwatorskiej, podkreślimy wartość zabytkową odcinka bulwarów od Mostu Poniatowskiego do pomnika Syreny. Chcemy pokrótce przypomnieć historią warszawskich nabrzeży Wisły, przepraw mostowych nad rzeką, ale też opowiedzieć o zachodzących obecnie i planowanych zmianach. O działaniach podejmowanych w celu ratowania zagrożonego dziedzictwa – m.in. o prowadzonych w ubiegłym roku badaniach powierzchniowych i archeologicznych. Chcemy porozmawiać o tym, czy warto zachowywać materialne świadectwa przeszłości i jak godzić je z nowoczesnością.

Zbiórka – róg ul Czerniakowskiej z Zaruskiego. Stamtąd przejdziemy wzdłuż basenu Portu Czerniakowskiego – do pochylni Maurycego Fajansa. Tu opowiemy, jaką wartością dziedzictwa wiślanego są autentyczne pozostałości pochylni i dlaczego od dwóch lat walczymy o zachowanie jej reliktów. Zapewne jest to ostatnia okazja, by zobaczyć oryginalne bruki pochylni. Warto wspomnieć, że jest to doskonałe miejsce na budowę muzeum poświęconego dziedzictwu wiślanemu. Mamy taki śmiały pomysł, nie bez nadziei, że ktoś to usłyszy, wyobrazi sobie i zrealizuje!
Następnie odwiedzimy Klub Rejsy, oglądając zgromadzone tam eksponaty – w tym wydobyty w zeszłym roku z Wisły – tajemniczy ponton.
Potem, wzdłuż bulwarów przejdziemy do Mostu Gdańskiego omawiając historię bulwarów nadwiślańskich, oceniając ich rewitalizację, w tym szczególnie Bulwarów Starzyńskiego. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na te cechy otaczającej nas architektury, które na co dzień i bez (nie da się ukryć 🙂 szczegółowej wiedzy nie są dostrzegane, a przecież w ogólnym odbiorze okazują sie nie tylko ważne, ale i decydujące. Zatem opowiemy, dlaczego Bulwary Starzyńskiego mogły być odnowione z większą pieczołowitością oraz dlaczego podejmiemy starania o wpis do rejestru zabytków jednego z odcinków bulwarów..
Po dotarciu do Mostu Gdańskiego udamy sie tramwajem na prawy brzeg Wisły na ul. Jagiellońską i dalej do Instytutu Dróg i Mostów, gdzie obejrzymy ekspozycję plenerową przęseł mostów historycznych (Kierbedzia, Gdańskiego, Poniatowskiego) wydobytych z koryta Wisły.
Prowadzenie: Stefan Fuglewicz (Ogród Warszawa), Zbigniew Tucholski (historyk techniki), Hanna Pilcicka-Ciura (archeolog, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich), Tomasz Lec (architekt, Stowarzyszenie Ogród Warszawa)

Polecamy relację ze spaceru odbytego 10.09.2016 r.:
http://www.ogrodwarszawa.org.pl/

 

 

Spacer historyczny „Wiślane Dziedzictwo”


10 września 2016 r.

Spacer, zorganizowany przez Stowarzyszenie Ogród Warszawa i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, prowadzili: dr hab. Zbigniew Tucholski, Stefan Fuglewicz i Hanna Pilcicka-Ciura. Związany był z odbywającymi się w tym czasie Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz „Świętem Wisły” – imprezą organizowaną przez władze miasta, której program nie uwzględniał prezentacji historii i związanych z Wisłą zabytków. Postanowiliśmy wypełnić lukę, a bezpośrednim impulsem były prace trwające na pochylni w Porcie Czerniakowskim – to już niestety ostatnia okazja, by obejrzeć oryginalne bruki i slipy… Spacer rozpoczął się przy Płycie Desantu. Trasa biegła wokół Portu Czerniakowskiego, a następnie brzegiem w dół Wisły. Poniżej zamieszczamy zdjęcia i komentarze.

Część 1. relacji – Port Czerniakowski

Część 2. relacji – bulwary

 

 

W sierpniu 2015 r. 8 stowarzyszeń i 4 fundacje skierowały do Prezydenta Warszawy pismo w sprawie Portu Czerniakowskiego
treść wystąpienia

PortCzerniak_pochylnia_19_06_2015© Urszula Jarosińska

Wniosek Stefana Fuglewicza, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich O/Warszawa oraz Ogród Warszawa o wznowienie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na modernizację pochylni w Porcie Czerniakowskim

– na szynie pochylni widoczna data: 1887

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

© Stefan Fuglewicz

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim

Dla kogo stołeczny Port Czerniakowski?
Audycja w Radio TOK FM (data emisji: 25-07-2015)

Film Fundacji Ja Wisła o przygotowywaniu planowanej przebudowy pochylni w Porcie Czerniakowskim

Stanowisko Komisji Dialogu Społecznego – maj 2015 roku

Zalecenia konserwatorskie z 2013 roku

Zalecenia konserwatorskie z 2015 roku

Karta ewidencji zabytków dla Portu Czerniakowskiego (Z. Tucholski, 2009)