Ogród Warszawa

List otwarty współtwórców Ściany Wschodniej

Szanowna Pani Prezydent!

My, niżej podpisani, działając w imieniu własnym, jak i tych, których już nie ma wśród nas, stanowczo protestujemy przeciw kolejnej decyzji nieodwracalnie niszczącej nasze dzieło, jakim jest założenie urbanistyczno-architektoniczno-przestrzenne fragmentu centrum Warszawy, tzw. Strona Wschodnia ul. Marszałkowskiej*).

Założenie to, jako autorska koncepcja prof. arch. Zbigniewa Karpińskiego, powstało po wygranym przez niego otwartym konkursie i stanowiło pierwszą po upadku socrealizmu nowoczesną realizację. I mimo że w jej urzeczywistnieniu udział wzięło, na zaproszenie Profesora, wielu uznanych już wówczas architektów, jak i wielu młodych, którzy dopiero co opuścili mury uczelni, Strona Wschodnia stanowiła integralną całość, a nie sumę przypadkowych obiektów. Ściśle określone zostały gabaryty każdego z projektowanych budynków, ich architektura, usytuowanie, wzajemne proporcje przestrzeni otwartych i zamkniętych. Wszelka ingerencja w ten starannie zaprojektowany układ brył i ich wzajemnej zależności stanowi zgrzyt i niszczy całe przestrzenne założenie.

Propozycja wzniesienia jakiegoś pawilonu u zbiegu ul. Chmielnej i Pasażu Wiecha jest niedopuszczalna. Wybitni twórcy, a do takich zaliczyć należy Zbigniewa Karpińskiego, pozostawiają zawsze po sobie ślad w postaci swoich dzieł. Ten ślad jest cennym świadectwem epoki współczesnej twórcy, a tym samym częścią naszej kultury. Każde cywilizowane społeczeństwo dba o takie ślady. Nigdy ich nie niszczy. Niestety w Warszawie to się zdarza. Wystarczy przypomnieć, co stało się z niektórymi obiektami zaprojektowanymi przez takich architektów jak Romuald Gutt, Jerzy Hryniewiecki czy Zbigniew Ihnatowicz.

Nie zawsze pieniądz jest najważniejszy.

Z wyrazami szacunku architekci – współprojektanci Strony Wschodniej:

Marcin Bogusławski
Barbara Kaliszewska
Andrzej Kaliszewski
Ewa Padlewska
Stefan Steller

 

*) Obecnym właścicielem działki u zbiegu ulicy Chmielnej i pasażu Wiecha jest Zbigniew Grycan, który zamierza w tym miejscu zbudować piętrowy, przeszklony pawilon (proj. arch. D. Hyc, Pracownia Maas Projekt).
Projekt nie był wyłoniony w drodze otwartego konkursu, nie był też konsultowany z żyjącymi współtwórcami Ściany Wschodniej.
Pasaż Wiecha oraz plac u zbiegu z ul. Chmielną to element założenia urbanistycznego nazywanego Ścianą Wschodnią. W jej skład wchodzą także m.in. Domy Centrum, Rotunda i trzy mieszkalne punktowce. Kompleks powstał w latach 1962-69 według projektu wyłonionego w konkursie architektonicznym opracowanym przez zespół projektantów pod kierunkiem Zbigniewa Karpińskiego.