Ogród Warszawa

Opinie ekspertów

Dokąd zmierza architektura i krajobraz kulturowy Warszawy?

Wywiad z prof. Waldemarem Baraniewskim zamieszczony na łamach Gazety Wyborczej
treść wywiadu

 

„Przyroda w mieście”

W Poradniku Fundacji Sendzimira m.in. artykuły M. Ziemiańskiej i M. Suchockiej pt. Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym oraz E. Rosłon-Szeryńskiej pt. Ochrona drzew w mieście a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa – i wiele innych.
przeczytaj

 

„Woda w mieście”

Poradnik Fundacji Sendzimira poświęcony jest tematyce wody w mieście i roli miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, a w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców.
przeczytaj

 

Rola drzew w przestrzeni miejskiej.

Wywiad z dr inż. Edytą Rosłon-Szeryńską
Brak świadomości mieszkańców, brak dobrej woli decydentów, nieprecyzyjne
prawo – to niektóre z przyczyn, które sprawiają, że drzew w miastach jest
coraz mniej.  O tym jaką rolę spełniają drzewa w przestrzeni miejskiej i
dlaczego warto je chronić opowiada dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, adiunkt w
Katedrze Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie.

treść wywiadu

 

Prof. dr hab. Marek Kosmala (SGGW): Po co ludziom drzewa, czyli o roli i znaczeniu drzew w życiu człowieka
przeczytaj

Opinia prof. dr hab. Macieja Luniaka dot. aktualnie prowadzonego zagospodarowania terenów zielonych międzywala Wisły Warszawskiej

„(…) Omawiane działania spowodowały w zielonym pasie międzywala Wisły znaczne straty przyrodnicze w zasobie ilościowym oraz różnorodności szaty roślinnej i świata zwierząt, także w strukturze korytarzy ekologicznych. Kompleks tych działań, ze względu na ich skutki, w analogii do projektu „Life+”, zasługuje na określenie „Life minus”.  Potrzebna jest tu rewizja (RDOŚ? instancje miejskie?) dotychczasowej strategii i metod postępowania.”
pobierz pełny tekst opinii

Inwentaryzacja oraz ocena skutków przyrodniczych ingerujących w hydromorfologię rzek prac „utrzymaniowych” – Podsumowanie wstępnych wyników raportu, maj 2013

Autorzy: dr Ewa Jabłońska, Małgorzata Kotkowicz, Marta Manewicz, współpraca: dr Przemysław Nawrocki i Paweł Pawlaczyk
treść: podsumowanie_raportu_wwf