Ogród Warszawa

Lobby deweloperskie nadal górą: za wycinkę drzew firmy zapłacą mniej lub wcale

Ministerstwo Środowiska łagodzi zasady wnoszenia opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. Nowe zasady są bardzo korzystne dla inwestorów. Opłaty będą naliczane w przypadku większych obwodów drzew, a mianowicie ponad 100 cm, liczonych na wysokości 130 cm. Wysokość stawek będzie też zależała od gatunku drzew. Projekt przygotowywanego właśnie rozporządzenia przewiduje inne zasady mierzenia obwodu pnia, niż wynika to z nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dla potrzeb wydania zezwolenia na wycinkę.