Ogród Warszawa

Kolejny zabytek w obliczu zagrożenia rozbiórką

Wojewódzki konserwator zabytków zamierza wpisać do rejestru dwa historyczne wiadukty kolejowej linii obwodowej na Woli oraz znajdujące się tu niemieckie schrony bojowe z 1944 r.

Prowadząca prace modernizacyjne szlaku kolejowego spółka PKP PLK chce rozebrać te budowle.

– Opowiadam się za ochroną zarówno wiaduktów, jak i schronów – mówi wojewódzki konserwator prof. Jakub Lewicki, który wszczął postępowanie w sprawie wpisania tych obiektów do rejestru zabytków.

czytaj: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21899571,wola-czy-wojenne-schrony-znajda-sie-pod-ochrona.html