Ogród Warszawa

Park Praski

Minister Kultury wniósł skargę kasacyjną od wyroku dopuszczającego OW do postępowania w sprawie wycinki 101 drzew w Parku Praskim

W sierpniu 2014 roku Stołeczny Konserwator Zabytków odmówił Stowarzyszeniu Ogród Warszawa prawa udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na usunięcie drzew w Parku Praskim, o co wniosło Miasto.

Odwołaliśmy się, jednak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymał stanowisko Konserwatora uznając, że udział OW nie leży w interesie społecznym.

Odwołaliśmy się od decyzji Ministra do sądu administracyjnego, który we wrześniu 2015 roku przyznał nam rację i uchylił decyzje Ministra i Konserwatora (wyrok z uzasadnieniem).

Minister Kultury wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając się uchylenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (treść skargi kasacyjnej Ministra).

 

Niekompetentne Towarzystwo Ochrony Przyrody

Stołeczny Konserwator Zabytków odmówił Towarzystwu Ochrony Przyrody udziału w postępowaniu dotyczącym wycinki drzew w Parku Praskim.

„Stołeczny Konserwator Zabytków uważa, że udział Towarzystwa Ochrony Przyrody w postępowaniu administracyjnym w sprawie usunięcia sześciu drzew z terenu Parku Praskiego w Warszawie, jest nieuzasadniony (…)”.

„Tut. organ nie zgadza się z argumentacją wnioskodawcy [TOP], że zachowanie drzew będących przedmiotem postępowania leży w interesie społecznym, gdyż przyczyni się to do zapewnienia właściwych warunków odpoczynku, również w upalne dni rzeszom publiczności odwiedzającej ten park (…)”.

„Organizacja społeczna powinna wykazać, jakie posiada „kwalifikacje” do występowania w danej, konkretnej sprawie. Musi bowiem istnieć merytoryczne powiązanie między przedmiotem sprawy a osiągnięciami, specjalizacją działania, a nie tylko celami tej organizacji. (…) Za udziałem organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym interes społeczny przemawiał będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponowała wiedzą merytoryczną w kwestiach objętych swoimi celami statutowymi, ale i rozeznaniem w sprawie, w której ma zamiar uczestniczyć”.

cytaty pochodzą z postanowienia Stoł. Kons. Zabytków 48 Z/15 z 9.X.2015 r. KZ-ZZ.6131.374.2015.JCH(12)

 

 

 

Interwencyjne zapytanie OW w sprawie robót zagrażających zieleni

W związku z pracami ziemnymi (budowlanymi?) prowadzonymi w Parku Praskim w sąsiedztwie drzew przy al. Waleriana Łukasińskiego (od strony zachodniej alei, na wysokości placu zabaw, teren tymczasowo ogrodzony) Stowarzyszenie Ogród Warszawa zwraca się z prośbą o udzielenie informacji: tekst dokumentu

15_09_22_PPraski_Lukasinskiego

Odpowiedź udzielona przez Zakład Oczyszczania Miasta

 

Historia wycinki w dokumentach
PPraski_mlody_uszkodzony_klon_jawor_10_2014

wniosek Zarządu Oczyszczania Miasta w imieniu Prezydenta Miasta o zezwolenie na wycięcie 101 drzew
decyzja Stołecznego Konserwatora zezwalająca na wycinkę 30 drzew (nieprawomocna)
wniosek OW
o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
odpowiedź
Zarządu Oczyszczania Miasta
zestawienie decyzji Konserwatora Stołecznego w sprawie wycinki drzew

 

 

Zażalenie OW na postanowienie odmawiające udziałowi w postępowaniu dot. wycinki drzew w Parku Praskim

tekst odwołania

 

PPraski_WatchTree_bialodrzew_nr_2-kopia

Petycja mieszkańców o nie wycinanie drzew

czytaj

 

Nowa Gazeta Praska zamieściła artykuł na temat wycinki drzew w Parku Praskim:

http://www.ngp.pl/str/tekst4247.html

 

Informacja o podejmowanych działaniach w związku z planowaną wycinką drzew w Parku Praskim

Autorem prezentacji jest Urszula Jarosińska. Prezentacja była przedstawiona na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego w lutym 2013 roku.
obejrzyj prezentację
oraz przeczytaj Sprawozdanie z posiedzenia – niestety zostało usunięte ze stron KDS-u i nie jest już dostępne online