Ogród Warszawa

Powstał Komitet Zachowania Reduty Ordona

W październiku 2010 roku na terenie reduty Ordona rozpoczęły się badania archeologiczne mające na celu potwierdzenie lokalizacji reduty przy ul. Na Bateryjce oraz ustalenie jej kształtu.

W trakcie badań archeologicznych, w 2013 roku na terenie reduty 54 natrafiono na pochówki żołnierskie 1. Pułku Strzelców Pieszych Królestwa Polskiego oraz żołnierzy rosyjskich poległych w trakcie ataku Rosjan 6 września 1831 roku.

Odkryta przez archeologów Reduta Ordona wciąż jest zagrożona. Planowana na terenie fortyfikacji zabudowa usługowa oraz brak wpisu do rejestru zabytków legendarnego szańca z okresu Powstania Listopadowego spowodowały wiele inicjatyw oddolnych różnych środowisk i organizacji pozarządowych, które mają na celu integralne zachowanie reduty jako zabytku nieruchomego, miejsca pamięci oraz masowej mogiły zarówno żołnierzy polskich jak i rosyjskich.

Dlatego 4 lipca 2014 r. doszło do spotkania sześciu organizacji, które powołały do życia Komitet Zachowania Reduty Ordona.

W skład Komitetu wchodzą:
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl”
Stowarzyszenie Wizna 1939
Stowarzyszenie Reduta Ordona
Mokotowskie Forum Społeczne
Ogród Warszawa. Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego

Celem Komitetu jest nie tylko upamiętnienie Reduty Ordona jako takiej, ale także zachowanie jej jako wyjątkowej rzadkości zabytku archeologicznego, miejsca pamięci i nekropolii wojennej.

Przewodniczącym Komitetu jest Marcin Bartłomiej Sochoń.

Komitet prowadzi stronę internetową www.redutaordona.pl