Ogród Warszawa

Trzeci sektor a „dobra zmiana”

„Ta sytuacja [z organizacjami społecznymi i NGO-sami – red.] musi zostać uporządkowana (…). Często okazuje się, iż są to fundacje, które były podporządowane politykom poprzedniego układu rzadzącego”*)
– powiedziała Beata Szydło w wywiadzie dla Tygodnika Solidarność
*) pisownia oryginalna

źródło: http://www.tysol.pl/a2390-Premier-Beata-Szydlo-dla-TS-i-Tysol-pl-Sytuacja-z-fundacjami-musi-zostac-uporzadkowana