Ogród Warszawa

Warsztaty konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

Do 30 listopada 2015 r. można zgłaszać udział w organizowanym przez NID drugim
spotkaniu – warsztacie konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w ramach 
opracowania „Kodeksu dobrych praktyk komunikacji społecznej dla organów 
ochrony zabytków”.
Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2015 r. (środa)  w godzinach 11.00-14.00 w
siedzibie NID, przy ul. Kopernika 36/40 w sali nr 220 (II piętro).
Zgłoszenia na adres Pani Katarzyny Asińskiej-Paluch: kasinska@nid.pl